داوری مرا نشايد...من کجای اين بازی چرخ‌گردون هستم؟