ترانه اين دفعه از آهنگی است که با صدای يکی از بزرگترين بانوان موسيقی ايران اجرا شده است...آهنگ عالم عشق از حميرا...:

بجز قصه اين عشق چی گفتم چی شنفتم
همش درد دلم بود اگه قصه می‌گفتم
آخ اگه قصه می‌گفتم
چه حرفا که نگفته هنوز روی لبامه
چه شعرا که نخونده هنوز توی صدامه
آخ هنوز توی صدامه
تو قلبم تو رو دارم اگه خونه بدوشم
من اين عالم عشقو به عالم نفروشم
نری دنبال مستی خودت درد شرابی
واست می چی بريزم خودت باده نابی
آخ خودت باده نابی
می‌گن عالم مستی همين عالم عشقه
چه خوشبخته دل من که درد عشقمه عشقه
تو قلبم تو رو دارم اگه خونه بدوشم
من اين عالم عشقو به عالم نفروشم
جه خوبه بدونی که با مهربونی
می‌تونی تو قلبم بمونی بمونی
بمون تا بتونم يه عاشق بمونم
يه دنياست تو چشمات واسه من نگاهات
مثل مستی خيوم تو شعرا مثل بارونه رو دريا مثل مهتابه تو صحرا
بمون تا بتونم يه عاشق بمونم
تو تنها تو تنها واسه من تو دنيا
عزيزی مثل مجنون واسه ليلا
مثل وامق واسه عذرا
مثل خورشيد واسه فردا
نری دنبال مستی خودت درد شرابی‌
واست می چی بريزم خودت باده نابی
آخ خودت باده نابی
می‌گن عالم مستی همين عالم عشقه
چه خوشبخته دل من که درد عشقمه عشقه
تو قلبم تو رو دارم اگه خونه بدوشم
من اين عالم عشقو به عالم نفروشم
تو قلبم تو رو دارم اگه خونه بدوشم
من اين عالم عشقو به عالم نفروشم

ديوانه اين آهنگ هستم...ديوانه انرژی زياد و مثبت اين آهنگ...ديوانه صدای قوی و ماندگار حميرا...ديوانه مستی در عالم عشق...ديوانه اين خوشبختی...ديوانه‌ام و مجنون...مجنونم و آخر به ليلی خواهم رسيد...خوشحالم از حالم...خوشحالم...عجب شور و وجدی است اين حال...عجب شبی است...عجب شبی است...