انسان بزرگترين راز خداوند است...هيچ‌گاه فاش نمی‌شود...