ـ تو هم؟!!!
ـ نه تو قيصری٬نه من بروتوس...و نه اين اتاق خواب٬روم قديم هستش...لوس‌بازی در نيار وقت ندارم!