سلام بچه ها چطورين؟ خوش می گذره؟من هم خوفم!

آخيييييييييييش اعتراف کرديم راحت شديم..مردم اينقدر تو خودم نگه داشتم...داشتم منفجر می شدم....چقدر خوبه که آدم شماها رو داشته باشه و رازش رو با شما در ميون بذاره

يواش يواش داره زمان امتحان نزديک می شه اما من هنوز يه دور هم نخوندم.....زياده ...۶۵۰ صفحه کتاب که واقعا بايد بلد باشی نه اينکه همينجوری بخونی...من سعيم رو کردم و می کنم...ولی

چند روزپيش يه پسر ناناز ۱۰ -۱۱ ساله اومده بود...زمين خورده بود و سرش شکسته بود...داشتم بخيه می زدم که يهو گفت يه چيزی...گفتم چي؟...گفت اجازه دارم جيغ بزنم و گريه کنم....

پريروز يه صحنه ای ديدم که هنوز هم اعصابم سرش خورده....واقعا عجب مملکتيه...آدم حالش ديگه به هم می خوره..رسيدم دم ميدون کاج..ديدم يه زنی وايستاده و يه مردی تو ماشين کنارش نگه داشته و دارن با هم بحث می کنن...اولش فکر کردم لابد مرده مزاحمش شده ولی بعدش گفتم چرا زنه ايستاده و بهش جواب می ده خب تحويلش نگيره..کنجکاويم گل کرد(بگين فضولی)...گوشم رو تيز کردم......می دونين سر چی بحث می کردن؟...سر قيمت....مرده می گفت فلان قدر ...زنه می گفت نه کمه...نرخش بيشتر از اين حرفهاست اون هم برای نا آشنا...داشتم بالا می آوردم.....فساد داره از تن اين مملکت بالا می ره اون وقت اينها می شينن و فتوا می دن عبور از چراغ قرمز حرام می باشد..مسخره است نه؟

يه جمله از شيخ حامد:مهم نيست چه اتفاقی افتاده...مهم اينه که بتونی و بدونی حالا در مقابلش چه کاری می تونی بکنی و عکس العمل نشون بدی...همه چيزها قابل پيش بينی نيست

جهت ديدن کليپهای زيبا به ستاره سربی سر بزنين پشيمون نمی شين

يه اتفاق هايی تو اين هفته افتاد که منو به ياد اين حرفهای دکتر بنی اسد انداخت...ای کاش اون لحظه اين حرفها يادم بود:

۱-پيش ذهنيتهای ما مانع از فکر کردن به حرف ديگران و شنوايی موثر می شود

۲-آدمها آيينه رفتار ما هستند

۳-می شه با مکث از گفتن اين جمله جلوگيری کرد:کاشکی اين کار رو نکرده بودم

ای يادش بخير ما يه گروه داشتيم به اسمABG ....حالا چرا اين اسم بماند....چقدر زود گذشت و چه الکی از بين رفت..امروز داشتم عکسهامون رو می ديدم...به خصوص اون عکس معروف ۷ نفره که هممون توش هستيم...تو دارآباد

عزيزم بعد از مرگم لباس سياه نپوش؛سياه که می پوشی زيادی جذاب می شی؛می ترسم شب هفت يکی مختو بزنه و برای هميشه از دستت بدم....خيلی قشنگ بود نه؟

يه عزيزی به من گفت مطالبت قشنگه اما مصنوعيه.....يا اينکه اون چيزی نيستی که نشون می دی....چی بگم...ولی می دونم کمتر کسی الآنه خود خودشو نشون می ده...کی می تونه ادعا کنه که واقعيه و يا واقعيتشو نشون می ده....ولی من سعی نکردم تصوير غير واقعی از خودم نشون بدم...

راستی يه مطلب زيبا از کوروش جونم:....به من نخند! ...  يه روز دلت، دل به کسی ميبنده ... اون روز مي‌بينی عاشقی،   گريه داره نه خنده !

دارم اينو گوش ميدم:ای که تويی همه کسم؛بی تو می گيره نفسم...اگه تورو داشته باشم؛به هر چی می خوام می رسم

همتون رو دوست دارم