آهنگ دل ديوونه ٬با صدای شادمهر عقيلی ٬نابغه موسيقی ايران٬که قدرش دانسته نشد:

چند روزه دل ديوونه می‌گيره همش بهونه‌ها
آتيشم می‌زنه هر شب جای خالی توی خونه
دل من هواتو داره ديگه طاقت نمی‌ياره اين
اين دل هميشه گريون مثل ابرای بهاره
کی تو رو دوست داره قد يه دنيا
کی می‌خواد با تو باشه حتی تو رويا
دنبال جای پاهاته روی شنهای قشنگ و خيس دريا
نگو که رفتن تو سهم منه دل من طاقت نداره می‌شکنه
نگو که بايد جدا شيم نگو قسمت من و تو رفتنه
کی تو رو دوست داره قد يه دنيا
کی می‌خواد با تو باشه حتی تو رويا
دنبال جای پاهاته روی شنهای قشنگ و خيس دريا
نگو که رفتن تو سهم منه دل من طاقت نداره می‌شکنه
نگو که بايد جدا شيم نگو قسمت من و تو رفتنه


ای امان از دل ديوونه ...ای امان از گوشهای ناشنوا و چشمهای نابينا و قلبهای نامهربان و سرد و سنگدل...ای امان...!