آرام بخواب٬تا صبح موهايت را می‌بويم و ناز می‌کنم...در جای خاليت٬تو را همواره می‌جويم...لالالالا٬آرام بخواب عزيز دلم...

پ.ن: يک هذيان تنهايی...