می‌خواهم زندگی‌ام را REFRESH کنم٬شايد هم FORMAT کردم...نمی‌دانم!

پ.ن:فقط غصه‌دار خاطراتم خواهم بود...