کسی غير از تو نمونده/اگه حتی ديگه نيستی

همه جا بوی تو جاری/خودت اما ديگه نيستی

نيستی اما مونده اسمت/توی غربت شبونه

ميون رنگين کمون خاطرات عاشقونه

آخرين ستاره بودی/تو شب دلواپسيهام

خواستنت پناه من بود/تو غروب بی کسيهام

لحظه هر لحظه پس از تو شب و گريه در کمينه

تو ديگه بر نمی گردی آخر قصه همينه

می شکنم بی تو و نيستی/به سراغم نمی آيی که ببينی

بی تو می ميرم و نيستی/تو کجايی تو کجايی که ببينی

می شکنم بی تو و نيستی/به سراغم نمی آيی که ببينی

بی تو می ميرم و نيستی/تو کجايی تو کجايی که ببينی

می شکنم بی تو  و نيستی

قبل از هر چيز غم از دست دادن عموی بزرگوار بهرام عزيزم رو تسليت می گم...خداوند به خوانواده اش صبر عطا فرمايد .

تنها کار من شده قدم زدن تو بزرگراه يادگار امام و فرياد زدن اين آهنگ....امروز واقعا با تمام وجودم اين آهنگ رو خوندم...آرامشی که به من دست داد لذت بخش بود.....ای خدا به من کمک کن...کمک.....اوضاعم بد به هم ريخته استاينقدر اوضاعم به هم ريخته بود که اتندمون بهم گفت شما انگار حالتون خوب نيست بفرماييد بريد خونتون...فکر کنم اشکهامو با تمام سعيم تو پنهون کردنش ؛ديد

اين وبلاگ تا اطلاع ثانوی تعطيل است...تعطيله تعطيله تعطيل...مثل خودم که تعطيله تعطيله تعطيلم