حرف 1009

هر سنگ مفتی را برداشتیم و با آن گنجشکهای بی‌گناه را آزار دادیم...زدیم...افسوس...

 

/ 5 نظر / 32 بازدید
ستاره

سنگها شاید مفت بودند، اما گنجشکها همیشه قلبشان می تپیده است...

بابک

خیییییلی ممنونم خیلی ممنونم

ممول

وگنجشکارو الکی الکی دشمن کردیم با خودمون

عادل

با دیدن شون دست هام همیشه میلرزیده درست مثل دلم که می تپیده ... "برادلم"

نسترن

بشر، ذات عجیبی دارد.آن دونیمه ی سپیدوسیاه رامی گویم.کافی است یک اپسیلون ،نیمه ای برنیمه ی دیگربچربد.آن وقت بادیدن گنجشک ،کارهای بسیارمتفاوتی نشان می دهد...باشتاب به خانه می رود برایشان غذا می آوردتازمستان را راحت ترپشت سربگذارند.شایدهم محو زیبایی وپویایی این پرنده ی کوچک وزیباشود وبعیدترشایدسنگی به دست گیردتابرسرش زند.i hope not....bye