حرف ۶۸

استبداد و زور همچون طنابی گلويم را می فشارد؛بغض راه گلويم را گرفته است؛احساس خفگی می کنم.انحصار هوای نفس کشيدن را از من گرفته است.

پدر به نشانه اعتراض به فيلترينگ دنيای مجازی از فردا به مدت يک هفته روزه سکوت می گيرد و حرف نمی زند.

/ 17 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Sara

هنوز در سکوتی..........؟

فرهنگ

سلام . من فراموشت نکردم ها . ....

بنده خدا

من هم اعتراض دارم!‌ فيلترينگ! اه اه اه

agheegh

سلام،خوشحالم تونستم بهت سری بزنم...راستش در وطن وقت کم ميارم...برات همواره ارزوی موفقيت و استواری در عقيده پاک و اهورايی دارم......

هدی1

حالا خدا کنه اين اعتراض ها به جايی برسه...

بت عيار

سلام عزيز مهربان. ... سرها در گريبان است....//يا حق.

الیاس

عجب آدمی هستی!!!!!!!!!!!!! فنی خوندن من ديگه کجاش مشکوکه!! در ضمن فکر نميکردم هنوز قرار ميل يادت باشه! فعلا که امتحاناته ولی در موردای يه اردوی وبلاگی آخرای تابستون بود ...می خواستم ببينم ميشه رديفش کرد يا نه حالا بعدن مفصلا حرف می زنيم....

الیاس

در مورد من چی می خوای بنويسی؟ می خوای از اين که چه بچه خوبيم بنويسی؟؟؟ بنويس بابا!! منم می خواستم يه چيزی در جواب کامنت های قبليت بذارم ولی بی خيال شدم ...حالا بگو بينيم چی ميگی همه را با هم بجوابيم ......فعلا بای تا بعد

negah

ببخشيد جسارته اما من با يه لبخند اومدم اينجا . اشکام پشت در جا موند ...

مانا

حق با سکوت بود صدا در گلو شکست ......