حرف 970

سطح شعور و آگاهی،با میزان باور و تاثیرپذیری از رسانه نسبت عکس دارد...

 

/ 15 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صونا

انسنزبرگر شاعر آلمانی میگه: "از شغال چه انتظاری دارید؟ که برایتان پوست بیندازد؟ از گرگ چه انتظاری دارید؟ که دندان هایش را خودش بکشد؟ آخر از چه چیز دولتمردان و پاپ ها خوشتان می آید؟ آخر چرا، چرا این گونه ابلهانه به صفحه تلویزیون خیره شده اید؟" انگار این یه مشکل مشترک توی تمام دنیا بوده و هست.

دکتر مینا

وای از دست عوام ....

Mahdi_mk

مخالفم! اگر از دو رسانه مخالف بشنویم موافقم! اگر از یک رسانه همسو بشنویم

تنها

گل گفتی! و سو استفاده از رسانه با سطح انسانیت و پایبندی به شرافت رابطه معکوس دارد...

آوا

واقعا".گل گفتید.

هالو هفت شنبه

زیبا سری هم به خانه جدید شیخ بزن لینکت را در آنجا نهاده ام . اگر خواستی شما هم چنین کن منتظرم شاد باشی