حرف ۲۲۲

و چه بخشنده است خدا که آدم را با تمام نافرمانی‌هايش می بخشايد و دوست می‌دارد....عجب صبری خدا دارد که گر من جای او بودم....!

/ 11 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
aria

ملک بانگ برزد خاطيان بيدار ،خاطيان هوشيار،کيفر /خواست ،کيفرخواست./ يکی را پيش خواند ،جوانی با گامهای استوار آمد جلو./ ملک گفت جرمت چيست ؟/ جوان خنديد !وگفت :چيزی نيست ،قتل / خدا فرياد زد بدجرميست ،بد جرميست اگر از فکر وبد /مستی ست./ نه از فکر ونه از بد مسيتی ست،بلکه باعثش /تهيدستس ست./ خداپرسيد :ميدانی جزايت چيست؟/ جوان گفت:خير/ ملک بانگ زد دوزخ،دوزخ./ ...وبدينسان جمله درهای جهنم بسته گشت با مهر وموم فقر./ ملک بانگ بر آورد خاطيان بيدار ،خاطيان هوشيار ،کيفر /خواست، کيفر خواست.آيا متهم آنجاست؟/ صدای حاضرين برخواست ،آری، آری،اواينجاست وبا /انگشت به ذات حق نشان رفتند ./ آری متهم اينجاست ،وجرمش خلقت فقر است/

aria

کيفر خواست/ شبی در خواب ديدم ،دادگاه عدل حق برپاست./ ملائک جملگی بيدار ،دميد در صور، اسرافيل و فرياد کرد./ خاطيان بيدار ،خاطيان هوشيار ،کيفر خواست /،کيفرخواست ./ ملکی بانگ برآورد ،خاطی پيش ،جرمت چيست ؟/ / صدای متهم مثل جرس در آسمان پيچيد !/ جرمم فقر،جرمم فقر وتنگدستی ست./ ملک اندر جوابش گفت :بد جرميست ./ خدا پرسيد که اين از چيست ؟ مرد گفتا که اين رازش /تهيدستی ست./ ملک گفتا که می دانی جزايت چيست ؟/ مرد با لکنت وبا ترس پاسخ داد !بلاشک دوزخ است دوزخ./ ملک فرمود آری دوزخ است دوزخ،وبه دنبالش ملک بانک /بر زد خاطی دوم پيش ./ زنی با چهرهء زيبا جلو آمد./ ملک پرسيد :جرمت چيست ؟/ زن به سهولت گفت :فروش تن ،خروش از حاضرين برخواست ./ بد جرميست ،بد جرميست./ خدا غريد که اين از چيست ؟/ زن گفت :که رازش در تهيدستی ست ./ ملک فرمود که می دانی جزايش چيست؟/ زن گفت نه./ ملک فرياد زد دوزخ،دوزخ./

aria

به كه بايد دل بست؟ / به كه شايد دل بست؟/ .سينه ها جاي محبت، همه از كينه پر است/ هيچكس نيست كه فرياد پر از مهر تو را / گرم، پاسخ گويد / نيست يكتن كه در اين راه غم آلوده عمر / قدمي، راه محبت پويد / خط پيشاني هر جمع، خط تنهائيست / همه گلچين گل امروزند/ .در نگاه من و تو حسرت بيفردائيست / به كه بايد دل بست ؟ / به كه شايد دل بست ؟ / سلام دوست عزیز. وبلاگت عالی بود همین طور ادامه بده. راستی لینکت رو هم گذاشتم تو وبلاگم موفق باشی

Elham D

اگر من جای او بودم... سوال سختيه. نمی دونم! کاری می کردم که آدما بخش بزرگی از نتيجه کارهاشونو توی همين دنيا ببينن و اونايی که مظلوم بودن مجبور نباشن تا فرا رسيدن آخرت صبر کنن. چه ميشه کرد ديگه صبر نداریم. آدميم و عجول.

tara

و او تنها اوست و نه من و نه تو ونه هيچ كس ديگر...اوست كه در فاصله ميان من و من جاي گرفته و جام وجودش را در جام وجود ما ريخته بي هيچ ترديد... ميداني چرا ؟ چون او عاشق است و عشق نه آن معنايي كه من و تو در ذهنمان داريم...

گلناز

خيلی وقتا آدما هر کاری ميکنن و بعد ميگن خدا بخشنده س و مارو ميبخشه!!!

مهرداد

خدا به واسطه خدا بودنشه که لطف مطلقه...... بخشش از آن خدا و مردان خداييست.

عقیق

سلام اومدم بنويشسم اگر من جای او بودم همرو ميکشتم ديدم خودت نوشتی :)...اما خوب او خداست و خوب مطلق..خداست و خدا....او عاشق ما بنده های ناسپاس و پر رو هست و ....او...........من عاشقشم...اگر ميشد درک کرد او چقدر عظيم و ما چقدر ..کوچک(در عين تمامی بزرگی و وسعتی که او به ما عطا کرده).....دلم ميخواد برم پيشش و تا هميشه نگاش کنم و ميدونم سير نخواهم شد....جلوه جمال او پيوسته در نظر گاه دلربايی ميکند...امان از خود او.....خدا جونم دوست دارم قد خودت....:(((

ندا

مي دوني من اگه جاي خدا بودم چي كار ميكردم؟ هر كسي هر كاري مي كرد همون لحظه حقشو ميذاشتم كف دستش !! خداي واقعي بعضي وقتها لج منو درمياره ازبس فس فس مي كنه :)