حرف ۳۴۸

نوزاد کوچولو٬ آخر اين دنيا چه چيز ارزشمند و جذابی دارد که اين همه برای زنده ماندن تقلا می‌کنی؟...به سختی نفس می‌کشی و به همين خاطر مرا فيکس تو کرده‌اند که مواظبت باشم...اين دنيا ارزشش را ندارد...برو تا من هم بروم بخوابم...خيلی خسته‌ام!

/ 25 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حقیقت پنهان ( بابک )

به دنيا اومدن يک طفل حاصل يک لحظه هوس يک پدر و مادره تا برای يک عمر يک موجود ديگه رو هم بيچاره کنن .... واقعا به لذتش می ارزه ؟

سپيده

اون نوزاد کوچولو از زندگی چيزی می بينه که وقتی شما نوزاد بودی می ديدی و همينطور من حتما چيز جالبی بايد باشه که به خاطرش اينقدر تقلا می کنه ولی وقتی بزرگ می شه يادش می ره همينطور که شما يادت رفته و مسلما من!

آرزو

هاااا همين که تو رو اذيت کرده نذاشته بخوابی خودش به اندازه تمام زندگيش کار مفيد در حق ملت مظلومه!

صبوح

حکما چيزی دارد که پدر نمی فهمد

شینا

سلام پدر عزيز....سال نو مبارک اميدوارم امسال حداقل سال خوبی رو شروع کنی و برخلاف اسمش که سال سگه آخر سال توش بمونی که چطور انقدر خوب تموم شد...گاهی اوقات که نه اکثرا که فکر ميکنم ميبينم پزشکها بعد مدتی تمام حسها و عواطف خودشونو از دست ميدن اونم بی دليل نيست انقدر مرگ و زوال جلوی چشمشونه که مثل پدر ما به يه نوزاد کوچولو هم ميگن بمير چون من خوابم مياد...پدر جمله بنديهات خيلی قشنگ بود اما حقيقتی توش پنهون بود که کاش انقدر بی پروا عنوان نميکردی...اين يادت باشه يه نوزاد کوچولو بی اينکه بشناسی ميتونه وسيله امتحانت بشه ميتونه سالها بعد پزشک بالا سرت باشه زمانی که تو پير شدی و مثل هر آدمی بيش از قبل اسير دنيا شدی زمانی که کهولت سن از پا انداخته تورو اون موقع ميتونه بالا سرت بشينه بگه پيرمرد کی ميميری من برم بخوابم بست نبود ۷۰ سال عمر کردی حالا نه ميميری نه ميذاری من بخوابم اون موقع شايد به حرف امروزت برسی!

شینا

اين آقای حقيقت پنهانم (جناب بابک ) يه لحظه خيلی حس کردن همه زندگی اونه که ميبينن...نه قربان حاصل يه هوس نيست شايد برای بعضی ها اينجور باشه ولی نه ۱۰۰٪ بلکه تنها ۱۵ درصد افراد اينجوری بچه دار ميشم! پس جمع نبندين چون من علاقه ای ندارم اين اسم روی من گذاشته بشه اگر شما شرمتون نميشه و روی خودتون ميذاريد اين اسمو...در ضمن پدر اون تقلايی که ميگی من ديدم دقيقا تو يه نوزاد کوچولو...فکر ميکنم توام دوست نداشتی هر ده دقيقه يکبار يه لوله برای ساکشن بکنن تو دهنت؟چرا؟چون يه پزشک نه مثل پدر ما، اون موقع شب خوابش ميومده دارو رو ميرزه تو حلق نوزاد اونم ريه اش چرک ميکنه...ايست تنفس ميده...قلبش وای ميسته..هر بلايی که ميگی سرش مياد...پدر رشته انتخابيت خيلی پول سازه ولی يادت باشه به سوگندی که از سوگند نامه سقراط ميخونی پايبند باشی...اينم بدون همه چيزهايی که ما تو اين دنيا ميکشيم عملکرد خودمونه برميگرده تو صورتمون!

شینا

حالا اگر زندگی خوبی نداريم برگرد نگاه کنيم ببينيم کجا خراب کرديم يا در آينده ميخواييم بکنيم....پدر دلم گرفت! دوست نداشتم آرزو مرگ برای مريضت بکنی...درسته شايد اونم زندگی خوبی در آينده نداشته باشه اما جلوی حکمت خدا نميشه ايستاد شايد اونم به عنوان منجی يکی ديگه خدا به اين دنيا فرستادتش...اونوقت به خودت بگو تو کی هستی که بخوای جلوی تقديرش باايستی..من هميشه اينو به خودم ميگم رو حرفم فکر کن..گرچه من کوچيکتر از اونم که بخوام تو رو نصيحت کنم پدر...اما يا کارتو ول کن يا به اونی که ميکنی ايمان داشته باش..شايد يه روز دستهای خودت ناجی عشقت باشه....پدر حرفمو قبول کن!منم ببخش که انقدر حرف زدم!

شینا

پدر اومدم بگم به روزم دوست داشتی اونور هم بيا!منتظرتم...يا حق!

شینا

پدر ميدونستم بقراط اه اما انقدر تند تايپ ميکردم دستم اشتباه خورد اما جالب اينه اسم دانشمند رياضی شد...ميخواستم تصحيح کنمش اما نشد اونم بدبختانه(چشمک)خوبه حالا يقراط نزدم اون موقع ميخواستی بگی دلبندم اون که اصلا نه دانشمند نه ..در ضمن من بار اول نوشته ات رو به ديد ظنز خوندم بعد يکبار ديگه سطحی نگاه کردمش بعد هم رفتم تو بعد ديگه اش!خيالت راحت يه طرفش شيرين بود که يه پزشک بيداری ميکشه بالا سر مريضش...يه طرفش به شوخی به کوچولو ميگه بخواب نه اون خواب مرگ که منم خوابم مياد نيم وجبی...يه طرفشم خودشو مجبور ميبينه ريضت بکشه...ببخش اگر تلخ ترينشو عنوان کردم!

nazanin

سلام.شايد حرفات رو باور نمی کنه دلش می خواد خودش اين دنيا رو تجربه کنه بيچاره اينجا غريبه واسه همين تو رو پيشش گذاشتن! ممنون که بهم سر زدي.من عاشق مهمونم هم سر زده و هم غير سرزده اش رو ! :)