امروز با چه کس بايد سخن بگويم؟

سلام دوستان!
امروز تو کتاب مشرق زمین گهواره تمدن به یک شعر بر خوردم.این شعر مال 5000 سال پیش هست.شاعرش از فیلسوفان مشهور مصر قدیم پتاح-حوتپ می باشد.چیزی که جالب هست اینه که شعرش و حرفش هنوز زنده و نو است "کهنه نشده.این نشون می ده که روزگار با گذشت 50 قرن!(چیزی نیست که09.gif03.gif)باز همون روزگاره و آدمها تغییری نکرده اند.
و اما خود شعر:
امروز با چه کس باید سخن بگویم؟
برادران اشرارند
و دوستان امروز دوستان محبت نیستند.
امروز با چه کس باید سخن بگویم؟
دلها همچون دل دزدان است
و هر کس کالای همسایه خویش را می رباید.
امروز با چه کس باید سخن بگویم؟
مرد شریف هلاک می شود
و بی آبرویان به همه جا می روند...
امروز با چه کس باید سخن بگویم؟
هنگامی که کسی با رفتار زشت خویش باید نفرت و خشم را بر انگیزد.
همه را به خنده می اندازد"گر چه گناه او پلید باشد...
تا نظر شما چه باشد؟23.gif

/ 5 نظر / 6 بازدید
Panda

آخرش باز می رسيم به اين جا که: بگو منو کم داری بگو.....بگو کمی غم داری بگو!!!

شاه پري خانوم

سلام...اون قده اسم بلاگت دوست دارم که نگو...يه حس خوبی بهم منتقل می کنه...چرا ؟!