حرف ۱۷۱

خدا‌يعنی:
خوبی‌در‌حق‌همه.
داور‌همه‌مکانها‌و‌زمانها.
اقتدار‌مطلق.

/ 8 نظر / 4 بازدید
niloo:::saye

خدا يعنی خود را فراموش کردن ...دوست داشتن همگان .... او را ستايش کردن

عقيق

خدا يعنی: عشق، با عشق درد و شادی و.....و انسانیت همواره همراه است...

آذرخش

خدا يعنی خدا!!! کجای ليست بودن مهم نيست!!! مهم اينه که مي نويسی و مي خونيم!!!

ATT

خدا يعنی :من٬ تو ٬او٬ ما٬ شما٬ ايشان.......

from the heaven

اين پستت خدا جالب بود. حرف به حرف.... نوشته ی قبليتو کار نداريم سياسی بود :دی. اما قبليشو بايد بگم که خوب هميشه قانون فقط به نفع بعضياس نه همه. امريست مسلم.... مرسی که اومدی!!

لات جوانمرد

خیلی چیز هایی دیگه هم هست .ولی اینها رو خیلی هست ...زت چوغ

ViDa

خدا يعني ـــــــــــــــ خود آ ــــــــــ يعنی به خود آمدن ــــــ خود را شناختن ـــــــــ که اگر خود را بشناسی يعنی او را شناختی!