پزشکی!

فردا يا بهتر بگم امروز ظهر آخرين امتحانمونه به نام اخلاق پزشکی....درس بسيار چرتی بوده ولی يه چند تا چيز باحال تو جزوه مون ديدم که می خوام شما هم بخونين..آخر انرژی مثبت است04.gif

۱:تمام پزشکان دنيا انسانهايی خوب هستند چون حتی بدترين پزشکان دنيا هم می خواهند که بيمارانشان خوب شوند.

۲:پزشک مدعی نباشيد!

۳:پزشک شخص محترمی است که در اثر بيماری ديگران قدرت پيدا می کند و در اثر سلامتی ديگران می ميرد!03.gif

۴:زکريای رازی:طب بار عظيمی است که همگان آنرا حمل نتوانند کرد.

۵:حافظ:طبيب راه نشين درد عشق نشناسد/برو به دست کن ای مرده دل مسيح دمی

۶:ابن سينا:

از قعر گل سياه تا اوج زحل/کردم همه مشکلات عالم را حل

فارغ جستم از قيد هر مکر و حيل/هر بند گشوده شد مگر بند اجل

۷:بد نيست در اينجا بيتی که توسط سردبير نشريه مون گفته شده و شرح حال ما دانشجويای پزشکی هست رو بيارمش:

پزشکی پزشکی پزشکی/خرا رو بدجوری تو گل گذاشتی!15.gif17.gif

۸:نمی دونم ادامه داستان رو تا فردا می تونم بنويسمش يا نه06.gif

تا فردا23.gif

همتون رو دوست دارم07.gif10.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
Panda

پزشکی مقدس ترين شغل دنياست...!!! من به اين اعتقاد دارم!!!