حرف ۵۲

ملت ايران چون بچه های يتيم هستند....آن هم از بدبخت ترين نوعش...بچه های يتيمی چون کوزت که در دستان تنارديه ها اسيرند؛ ژان والژانی هست که کوزت را نجات دهد؟15.gif

/ 8 نظر / 4 بازدید
آذرخش

مشکل پرشين بلاگ که اساسيه!!! هر يادداشت رو بايد چندين بار چک کنی!!! بخش نظرخواهی هم که افتضاحه !!! کيست که مارا ياری کند!!!

hiva

اينجا ژان والژان مرگه!!!!!! اونورا نيايی ها!!!!!!

Panda

من و تو می توانيم ژان وال ژان اين ملت باشيم... فقط بايد بخواهيم...!!!

Sara

...... چند وقتی بود نيومده بودم.... الان اينجام اينجا! سلام! :)

دخترخوابگاهی

اين ملت هيچ ژالوالژانی نخواهد داشت...چون هميشه زير يوغ استبداد و استثمار و استحمار بوده...به اميد آزادی

سه قطره خون

خاک بر سر ما کوزتها که منتظريم يه ژان وال ژان پيدا بشه و نجاتمون بده....