ترانه ۹

ترانه مرد فضايی...يکی از اشعار بسيار زيبای خواننده مرد محبوب من٬ کريس‌دی‌برگ...به ياد تمام لحظاتی که با آهنگهايش زندگی کردم...

 A spaceman came traveling on his ship from afar
It was light years of time since his mission did start
And over a village he halted his craft
And it hung in the sky like a star
Just like a star
He followed a light and came down to a shed
Where a mother and child were lying there on a bed
A bright light of silver shone round his head
And he had the face of an angel
And they were afraid
Then the stranger spoke
He said" Do not fear
I come from a planet a long way from here
And I bring a message for mankind to hear"
And suddenly the sweetest music filled the air
And it went la la
Peace and goodwill to all men
And love for the child
This lovely music went trembling through the ground
And many were wakened on hearing that sound
And travelers on the road
The village they found by the light of that ship in the sky
Which shone all around
And just before dawn
At the paling of the sky
The stranger returned and said " Now I must fly
When two thousand years of your time has gone by
This song will begin once again, to a baby's cry "
And it went la la
This song will begin once again
To a baby's cry
And it goes la la
Peace and goodwill to all men
And love for the child
Oh the whole world is waiting
Waiting to hear the song again
There are thousands standing on the edge of the world
And a star is moving somewhere
The time is nearly here
This song will begin once again
To a baby's cry

 آيا می‌شود روزی را ببينم که در جای‌جای اين دنيا٬آواز صلح و آزادی شنيده شود...همه در آرامش و خوشبختی زندگی کنند و يکديگر را دوست بدارند؟...يعنی می‌شود؟...همه منتظرند...

/ 24 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شکوه

کجای اين جنگل شب پنهون می‌شی خورشيدکم‌ پشت کدوم سد سکوت پر می‌کشی چکاوکم‌ چرا به من شک می‌کنی من که منم برای تو‌ لبريزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو‌ دست کدوم غزل بدم نبض دل عاشقمو‌ پشت کدوم بهانه باز پنهون کنم هق هقمو‌ گريه نمی‌کنم نرو آه نمی‌کشم بشين‌ حرف نمی‌زنم بمون بغض نمی‌کنم ببين‌ سفر نکن خورشيدکم ترک نکن منو نرو‌ نبودنت مرگ منه راهی اين سفر نشو‌

تارا

سلام بر پدر عزيز...بر نم نم دلهای هميشه آفتابی... اين اولين ترانه اين خواننده بود که به دلم نشست...the whole world is waiting Waiting to hear the song again There are thousands standing on the edge of the world

mariam

آهنگ های کريس دی برگ هم مضمون زيبايی دارند هم اکثرا اجرای جالبی هم دارند .. در مورد صلح هم اميد واهی بر اين مقوله نداشته باش

Amin K

شايد بشود اما نه در آينده‌ای نزديک...

بابک

سلام دکتر عزيزم بی شک اون روز رو خواهيم ديد ولی شايد در دنيايی بيرون از اينجا

چريک

نميدونم چرا از اين جا سر در اوردم . اما دوست عزيز اگه همه جا هم صلح و ازادی باشه اونوقت زندگی کرخت و بی معنی ميشه . اما اميدوارم تو هميشه در صلح و ارامش و ازادی باشی