خدا ترا نگهدار عزيز دلم!!!

گل خزان ندیده بهار نو رسیده
کنون که می روی زین گلزار خدا ترا نگهدار
بود طنین آوای تو کنون به گوشم ای یار
پیام من تو بشنو خدا ترا نگهدار
دو چشم من به ره باشد در آرزوی دیدار
مسافر عزیزم تو هم به یاد من باش
جدایی و فراموشی نبینم از تو ای کاش
نباشدم بجز مهرت هوای دیگری در سر
برو خدا به همراهت تو ای زجان گرامی تر


******************
گل خزان ندیده بهار نو رسیده
کنون که می روی زین گلزار خدا ترا نگهدار
بود طنین آوای تو کنون به گوشم ای یار
پیام من تو بشنو خدا ترا نگهدار
دو چشم من به ره باشد در آرزوی دیدار
مسافر عزیزم تو هم به یاد من باش
جدایی و فراموشی نبینم از تو ای کاش
نباشدم بجز مهرت هوای دیگری در سر
برو خدا به همراهت تو ای ز جان گرامی تر!
خدا نگهدار!!!
17.gif23.gif
((ويگن))

/ 0 نظر / 14 بازدید