آن مرد٬رفت!

آن مرد آمد...آن مرد سوار بر اسب٬سوار بر رأی ملت آمد...آن مرد با خنده و مهر آمد...آن مرد سختيها را٬غمها را٬بی‌حرمتيها را به جان خريد...آن مرد آمد...خواست برود٬نگذاشتيم...آن مرد با گريه آمد...آن مرد با اميد آمد...زمين خورديم٬بلندمان کرد...کتک خورديم٬گريست...تحقير شديم٬گريست...بی‌عدالتی ديديم٬گريست...آن مرد گريست و شکست٬اما به خاطر ما ايستاد...آن مرد تخريب شد٬توهين شنيد٬اما آمد...آن مرد اما٬می‌رود...آن مرد می‌رود٬اما ما قدرش را ندانستيم...آن مرد می‌رود و ما به زودی زود٬قدرش را خواهيم دانست...آن مرد به ما جان داد...آن مرد٬ مْرد٬ از بس که جان ندارد!17.gif

/ 10 نظر / 4 بازدید
پدر(نم نم)

۱-تغيير نام اين وبلاگ موقتی است..۲-در جواب بعضی دوستان بگم که تازه موقع رفتنش نيست که يادش افتاده‌ام٬نيازی به گفتن نيست....

Panda

برای تغييرات بزرگ... به آدم های بزرگ نياز است...!!!

khlawat

تازه اومده ولی اينم ميره

سيدتقي

اين آخريشو خوب کش رفتی از فيلم مادر....!....:) ولی خب اينجورياست ديگه. گفتن ديو چو بيرون رو فرشته در آيد... نمی دونم مث اين که برعکسش هم صادق بوده!

zendoooooni

اوووووووووووووکی ... ای گفتی ... واقعا قدرشو ندونستيم ... حالا که احمدی نژاده اومده ... غممون ۲ برابر شد ...اوووووووووف

taiebeh

آن مرد با لبخند آمد ما هم با لبخند بدرقه اش خواهيم کرد!

golnaz

همه صفحه تو ميخونم.بعدا ميگم

fariba

آن مرد در باران آمد.آن مرد با مهر آمد . آن مرد در خرداد آمد و در مرداد رفت...خاتمی سينه سوخته ترين و فروتن ترين ايرانی منصب دار بود ...حالا ميتواند سالها با نام نيک استراحت کند...و بگويد ما پای خود از ورطه کشيديم ...رهيديم...

atieh

خدا نکنه خيلی هم جان دارد

Elham D

"حتما به زودی قدرش را خواهيم دانست- کاش برای خودمان دير نشود." راستی تشکر من هم حتما می ذارم.