حرف۵۶

زمين لرزيد؛تختم لرزيد؛سقف می لرزيد؛تابلوها می لرزيد؛گونه ها و دندانها می لرزيد؛....ناگهان او به ذهنم آمد؛همه چيز آرام شد؛همه چيز از بين رفت؛همه چيز بی معنا شد؛اما يک چيز همچنان می لرزيد؛....قلبم؛قلبم می لرزيد...ياد او قلبم را لرزاند....او در چه حالی است؟ آيا زنده است؟

/ 6 نظر / 4 بازدید
فرهنگ

من اول شدم . دل همه بسوزه . ... دز ذمن دکی جون من که یه بار بیشتر اسم بلاگ رو عوض نکردم . اما تو لینک هات هنوز اسم قبلی هست :( ...

Panda

خوب توی قلبت رو نگاه می کردی ببينی زنده است يا نه...!!! (; ((:

سرگین

تازه کرديم. سری بزن به ما. از اينکه ما را لينک کنيد نهراسيد##سرگین##

arezoo

بابا عاشـــــــــــق!!