حرف ۱۱۰

می‌گم:‌نظرت‌در‌مورد‌تربيت‌دخترت چيه؟
می‌گه‌:خفه شو‌بی‌تربيت‌٬‌خودت‌مگه‌ناموس‌نداری؟!!!09.gif04.gif

/ 9 نظر / 4 بازدید
Panda

بی ناموس... خوبه منم راجبه تربيت دخترت بپرسم...؟!! (; D:

فرهنگ

خدائيش تو چطوری روت شد در مورده دختر مردم از باباش بپرسی ؟ همين کارها رو می کنيد که فحشا اين جوری غوغا می کنه

yaloosh

اوه اوه ....چه متعصب؟؟.......

نغمه داوود

عزيز دل برادر ! با دخترمردم چکار داری.يکی در مورد دختر خودت بپرسه خوشت مياد.

عقيق

:))))))!!عيدت مبارک!! ولی سوال سختيه؛)

payam

مگه نميدونی بی ناموسی با تربيت رابطه عکس داره؟اين سوالا چيه از مردم با ناموس می پرسی؟...

شکر تلخ

نظر پرسيدن نداره که! هر جور راحته...

عليرضا

همه امروز دوشنبه «امروز» بودن؟ تو چرا همينجور «نم نم» موندی؟

Mohammad

به نظر من اين حرفت هم واقعی بود و هم خيلی جدی.