حرف 983

تجربه‌ای که کاربردی نخواهد داشت،فقط ارزش حسرت خوردن دارد...

 

/ 8 نظر / 23 بازدید
دوست قدیمی

تند نرو!بلاخره به دردت یک جایی خواهد خورد.تو که خدا نیستی.

yeki

کاربرد هم داشته باشه باز حسرتش سرجاشه،چه برسه به بدون کاربرد...

s.r

میگن تجربه دردناک ترین و گران ترین درسه...دنیا هم گویا برای کسب تجربه آفریده شده...وهر بار تجربه ای جدید...

زهره

وای از زوزی که یه اشتباه تکرار کنیم!

تنها

تجربه ای که به درد نخوره هم مگه وجود داره؟ تجربه که صفر مطلق نمیشه، فایده اش کم و زیاد میشه اما صفر؟ چه بگویم؟؟

خ

Attitude is a little thing that makes a big difference

لیلا

ای کاش طوری زندگی کنیم که هیچ وقت از تجربه های گذشته حسرت نخوریم...[افسوس]