حرف ۲۵۷

زندگی فيلمی است که در سينما پخش می‌شود...سينمايی که فقط يکبار می‌شود رفت...و اين فيلم هرگز به عقب برگردانده نمی‌شود!15.gif

/ 6 نظر / 4 بازدید
Panda

سعی کن کارگردان اين فيلمی که ۱ بار پخش ميشه خودت باشی...!!!

نیلوفر

به قول اون تبليغ تلويزيون : (( زندگی دکمه بازگشت ندارد )) ... نوشته تو منو ياد اين انداخت .

بهاره

کاش زندگی دنده عقب داشت!!...تاکسی ات هم خيلی قشنگ بود.

leila

آقا جازه فيلم رو می شه از ويدئو کلوپ بعدا گرفت. کاش می شد زندگی رو آندو کرد

shabedeltangi

آره ... ميره جلو و باز هم جلو . يهو ميبينی ديگه وقتی واسه ادامش نمونده ...

طیبه

از زندگی لذت ببريم!