حرف 1004

از بین رفتن تعادل در هر چیز،آن را به ناپایداری می‌رساند...این همان نقطه بحرانی است...


/ 7 نظر / 30 بازدید
alon

کاملا موافقم افراط و تفریط تو هر چیزی بده

sana

تو دنیای نخی امروز...مگر می شود دچار بحران نشد؟؟؟

mina

چرا اینهمه وقت نبودین؟[ناراحت] دلم برای نوشتنهاتون تنگیده بود[ناراحت]

دلارام

اوهم....نه به اون شوریه شور نه به این بی نمکی... [ناراحت]

غریب آشنا

میوه ی تعادل تکامل است و بدون تعادل رسیدن به اوج غیر ممکن ...

talkative TUL

رعایت تعادل واسه یه جوون ، کاری است بس دشوار... پختگی که معمولا باپیری ومیانسالی همراهه، یعنی گذرازهمین بحرانهایی که می گین. من معتقدم میوه ی تکامل، تعادل است ! دکترشما قدرت حفظ تعادل رو داشتین تاحالا ؟؟؟