حرفهای پشت سر!

حامد بذار هر چه می خواهند در مورد تو بگویند.بذار هر جور که می خواهند در مورد تو فکر کنند.نگران نباش و اهمیت نده.آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.!کسانی که باید بشناسنت به اندازهء کافی می شناسنت.همین کافی است.بگذار با این حرفهایشان گناهانان تو را بشویند و بارگناهان تو را سبک کنند.خودت می دانی همانی هستی که نشان می دهی و همان چیزی را نشان می دهی که هستی!01.gif
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!03.gif
يا حق!!!23.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
sara

من هم هميشه همينطور فکر می کردم . من واسه خاطر ديگران زندگی نمی کنم که برای خاطر اونها رفتارم رو عوض کنم.... بالاخره يه روزی همه چيز روشن ميشه ... بالاخره آدمها ؛آدمها رو می شناسند ...فقط بايد صبر کرد ...:) موفق باشی زیـــــــــــــــــــــــــاد!!!