حرف ۳۷۸

-پسرم چی شد آقای دکتر؟
چطور می‌تونستم به چشمان ملتمس و هراسانش نگاه کنم و واقعيت را بگويم...نه٬از من ساخته نبود...خستگی بر تنم مانده بود...

فروردين ۸۵-بخش اطفال شهدا

/ 19 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گل بهار

چقدر سخت...چی به شما ميگذره؟.......

yaloosh

خوبم پدر جان مرسی ....... آی من از اين بيمارستان شهدا شاکيم ......

عقيق

سلام سخته خيلی. غمش در چشمانت هويداست. گاه درد مقاومتی ميسازه و تو رو در هدفت که نجات جان انسانهاست مصمم تر ميکنه. در پناه يار مهربان

پگاه

فيلم ۲۱ گرم رو حتما ديدی...اون صحنه که پزشکا بايد وضعيت شوهر و بچه ها رو می گفتن نفسم بالا نمی اومد...با دکترا همزادپنداری کرده بودم

فرنوش

هیچ وقت یادم نمی ره وقتی با گریه از دکترم انتظار معجزه داشتم اون فقط دلداریم میداد میگفت من هیچ کارم