حرف ۱۶۷

يلدا٬تو ميلاد زمستانی.....زمستان تولدت مبارک....حافظا٬امشب سرت بس شلوغ است....امسال برايم چه می‌گويی؟01.gif

/ 4 نظر / 5 بازدید
عقیق

سلام،يلدا ی پر رمز راز بر تو مبارک و اينم از جناب حافظ تقديم به تو:صلاح کار کجا و من خراب کجا...ببين تفاوت ره کز کجاست تا به کجا==چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را...سماع وعظ کجا نغمهء رباب کجا==دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس...کجاست ديرمغان و شراب ناب کجا==بشد،که ياد خوشش باد روزگار وصال...خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا==ز روی دوست دلِ دشمنان چه در یابد ...چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا==مبين به سيب زنخدان که چاه در راه است...کجا همی روی ای دل بدين شتاب کجا==چو کُحل ِ بينش ما خاک استان شماست...کجا رويم بفرما ازاين جناب کجا==قرار و خواب و حافظ طمع مدار، ای دوست...قرار چيست صبوری کدام و خواب کجا.......همواره دلت شاد و لبت خندان باد پدر جان:)

ب ت ع ي ا ر

ستاره ای بدرخشيد و ماه مجلس شد، «دل» رميده ما را انيس و مونس شد/ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد/ ببوی او «دل» بيمار «عاشقان» چو صبا، فدای عارض نسرين و چشم نرگس شد/ به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون «دوست»، گدای شهر نگه کن که مير مجلس شد/ خيال آب خضر بست و جام اسکندر، به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد/ طرب سرای محبت کنون شود معمور، که طاق ابروی يار منش مهندس شد/ لب از ترشح می پاک کن برای «خدا»، که خاطرم به هزاران گنه موسس شد/ کرشمه «تو» شرابی به «عاشقان» پيمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد/ چو زر عزيز وجود است نزد من آری، قبول دولتيان کيميای اين مس شد/ ز راه ميکده ياران عنان بگردانيد، چرا که «حافظ» از اين راه رفت و مفلس شد.....

سوسن

بابايی می دونستی تو معدن نمکی بابا يی فال من که توی وبم بود

Panda

يلدا مبارک...!!!