مورچه

يه مورچه شده بودم...پی دونه و آذوقه....دنيای بزرگتری پيش رويم بود....دنيايم نسبت به ديروز شايد ۱۰۰۰ برابر شده بود...همنوعان من کاملا مثل هم شده بودند...ديگه از مورچه ها نفرت نداشتم...ديگه ازشون برتر نبودم...ديگه اختيار مرگ و زندگيشون دست من نبود....چقدر ترسيده بودم وقتی پای اون آدم بی حواس و بی خيال داشت روی سرم فرود می اومد...هرچی داد زدم٬هر چی بهش اخطار دادم٬توجه نمی کرد...شايد هم براش مهم نبودم....سريعترين حرکت ورزشی ام رو انجام دادم...شانس آوردم که له نشدم..قلبم تند تند می زد...هزار تا خط و نشون براش کشيدم....آيا حرفهامو شنيد؟...بعيد می دونم٬چون اگه فحشهامو می شنيد غيرتی می شد و اين دفعه زنده ام نمی ذاشت...يهو اونو ديدم...وای چقدر خوشگل بود...رفتم جلو و بهش پيشنهاد دادم..سر از حرفم در نياورد..براش توضيح دادم٬گريه کردم٬التماس کردم...اما اون چيزی درک نمی کرد...از دستم فرار کرد...نمی دونستم مورچه های کارگر عاشق نمی شن٬ازدواج نمی کنن٬بچه دار نمی شن...پس زندگی اونها٬يعنی بهتر بگم زندگی من اينقدر بی معنا و پوچه؟....از هزار تا خطر در بريم و فقط آذوقه جمع کنيم تا زنده بمونيم؟...بغض گلومو گرفت...می خواستم داد بزنم...اما اينقدر مورچه دور و برم بود و همهمه صداشون اينقدر بلند بود که فريادم گم می شد...شايد هم دردم رو نمی فهميدن...چون من از دنيای ديگه ای اومده بودم...خودم رو نباختم...اين دنيای جديد و بزرگتر به قدری برام تازگی داشت که درد عشقمو فراموش کنم...کوچه سابقمون چقدر گوشه و کنار و جاهای ناشناخته داشت که خبر نداشتم...وای يه گربه داشت نزديک می شد...باز هم قايم شدم...چه کنيم ديگه:چنين است رسم سرای درشت٬گهی پشت به زين و گهی زين به پشت...ديروز اون از دست من فرار می کرد و امروز من٬زياد به اين موضوع فکر نکردم٬آدم بايد خودشو با شرايط موجود وفق بده....دنبال غذا گشتن و کلا حرکت و تکاپو حس خوبی رو به من می داد...از رخوت و خمودگی در اومده بودم..شاداب و سرحال شدم...وقتی ملکه رو ديدم مفهوم زيردست و زبردست برايم دگرگون شد...ملکه ای که جرات تکون خوردن نداره و فقط بايد بخوره و تخم بذاره!!!...اينه مفهوم نظام کارگری٬خيلی از دنيای جديدم خوشم اومد...مفاهيم جديدی رو کشف کردم...دنيايی که توش ياءس٬غم٬عشق٬گرسنگی٬حسادت٬حقارت٬تنبلی و سستی و بی پناهی جايی نداشت...

داشتم لذت می بردم که صدای زنگ ساعت اومد...از خواب پريدم در حالی که داشتم به مورچه بودنم عادت می کردم...!

(وای دوباره اين دنيای کوچولو!)15.gif

/ 12 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
arezoo

O: بين خودمون باشه من دقيقا تو فکر بودم که يه بار يه چيزی مثل اين بنويسم!!..از اينا که بگذريم اقای دکتر شبا غذای سبک بخور خواب نما نشی!(;

تارا

آدم وقتی خیلی کوچکی رو حس می کنه میتونه چیزهایی رو ببینه که وقتی بزرگه خیلی چیزا اجازه ندن ببینه...اماچقدر خوبه آدم تو خواب هم در حال یادگیری باشه ...:)چقدر مفید...شادباشید

Panda

در دنيای جديد از اين نظام کارگری به عنوان دنيای ماشينی ياد می شود...!!! (;

بابک ( وبلاگ اوشو )

من ترجيح ميدم اگه قرار بود انسان نباشم ،‌يه موجود بهتر از مورچه باشم ( البته اگر دست من بود ) ، درسته که روی زمين انسان ها برای هيچ موجود زنده ديگه ای حق زندگی کردن باقی نذاشتند ، ولی خوب يه پرنده ، يک کم راحت تر از يه مورچه ست ، اگر گرفتار تير انسان بی رحم نشه

arshiya.....joon

سلام.....ما از اين مطلب اين نتيجه رو ميگيريم که هميشه ساعت رو وا نداريم که زنگ بزنه ......يا هميشه اگه ميخوايم خواب ببينيم خوابايی ببينيم که قبل از صبح تموم بشه ......اين خوابی که تو ديدی به نحوی خواب mp3 بوده که وقت زيادی ميطلبه در ظمن بايد خدا رو شکر کنی که يک مورچه شدی بدبخت اون کسايی که به صورت حيونهای ديگه ای در ميان اون وقت ارزو ميکنن هيچ وقت خواب نبينن....اين بود نتيجه من از برداشت خواب مورچه ای........!!!!!!!!!!!

نغمه

سلام اول ... هر چه می خواهم از مورچه ها ياد بگيرم که حمل کردن بار به بزرگی جثه نيست ،نمی شود ! خانه ی زيبايی داريد ... شاد باشيد در اين جمعه ی انتظار ... فعلا!

نگین

سلام...خيلی با سليقه ای ...يهت تبريک می گم دوست من

مهرداد

سلام دوست من....متن جالبی بود....هر چند متنات همیشه قشنگ هستن.......من ديروز اپديت کردم اما پرشين هنگ کرد نتونستم خبرت کنم.............خوشحال ميشم بيای........بدرود.

Bashir

سلام دوست قديمی....ممنونم که منو يادت نرفته...خيلی باحالی.....ممنونتم......