حرف ۳۶۴

آی جان مريم٬چشمهاتو وا کن٬منو نگاه کن٬دارم گريه می‌کنم!

پ.ن:من هم آدم هستم...

/ 20 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
انجل

چرا گريه می کنی؟ من موندم چرا همه عاشق اين آهنگن؟ شايد چون اسم مريم خیلی زياده. هر کی گريش می آد بايد گريه کنه. جلوشو نگير.

پيام

غم نبينی داداش...چيه داستان؟

چراغموشی

سلام....ديروز......... نگاه سرد بادهمسايه را به نرگسی ها ديدی و..... سکوت کردی

پگاه

اوخيييييييييی

آرمين

مطمئنم که می داند گريه می کنی. گريه ات را خوب می شناسم. زياد گريه نکن. امیدوارم اين جمله رو با حزن و محبتی که تو دلمه درک کرده باشی. امروز دوبار آپ کردم. دوميشو دوست دارم.

Panda

اشکال نداره... سبک ميشی...!!!

آرمين

در ضمن من حوا هستم. بيا با هم ازدواج کنيم.

ساره

چون خدا بنده نواز است به خلقم چه نياز . ميکشم ناز يکی تا به همه ناز کنم ...