خيانت خائن!

کلمه خيانت چقدر برايتان ملموس و آشناست؟با شنيدن اين کلمه به ياد چه چيزی می افتيد؟نامردي؟بی وفايی؟خنجر از پشت زدن؟زيرآبزنی و....؟
خائن چطور؟به چه کسی خائن می گويند؟با شنيدن کلمه خائن به ياد چه کسی می افتيد؟دوست؟آشنا؟رفيق؟همکار؟فاميل؟نامزدو...؟
آيا خيانت هميشه کار بدی است؟آيا خائن؛ هميشه بدو مطرود است؟
حالا همه اينها بکنار.يه مساله است که چند روزی است ذهنم رو بدجوری مشغول کرده15.gif.هر چی سبک سنگين می کنم به جايی نمی رسم.اون سوال هم اينه:
خيانت يک خائن(خيانتکار)کار درست و مقبولی است يا خير؟يعنی منظورم اينه که فرض کنيد که يک شخصی که خائن شده و به شما خيانت کرده و شما را به دشمنتان فروخته است؛اين بار به دشمنتان خيانت کند و اين خيانت به نفع شما بوده.
حالا فهميدين منظورم چيه؟خوب به نظر شما خيانت اين فرد خائن خوب است يا خير؟
دو چيز به ذهنم رسيد:يکی اين بود که گفتم منفی در منفی مثبت می شه همانطوری که اون شخص با خيانت به دشمن من؛به من کمک کرده پس برای من خوب بوده.
يکی ديگه اين بود که گفتم خيانت هميشه خيانت است و در نتيجه بد؛هميشه بد است.حالا اين بدی چه در حق من انجام گيرد چه در حق دشمن خودم.
نمی دانم والله؛خودم هم قاطی کرده ام30.gif23.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
مريم

سلام . خيانت خيانته فرقی نمی کنه بدو خوبم نداره