حرف ۱۷۵

هی‌می‌گن‌اين‌گناه‌رو‌من‌سنگينی‌می‌کنه...بار‌اون‌گناه‌رو‌دوشمه...سنگينی‌فلان گناه‌رو‌احساس‌می‌کنم‌و‌از‌اين‌حرفها...اگه‌اينطور‌باشه٬ما‌اينقدر‌گناه‌کرده‌ايم‌که‌از سنگينی‌وزنش‌بايد‌خيلی‌وقتها‌پيش‌زير‌خاک‌می‌ر‌فتيم!
نکند‌انسان‌زمانی‌می‌ميرد‌و‌زير‌خاک‌می‌رود‌که‌بار‌گناهانش‌بيشتر‌از‌تحمل‌وزنش‌باشد؟

/ 7 نظر / 4 بازدید
آذرخش

نبايد اينجوريا هم باشه!!!

Arezou

جمله آخر که درست نيست خيليها اتفاقا درست هنگامی که سبک بال شدند ، رفتند . اما بيشتر اين حرفها به نظر من از روی وجدان درد و ناخودآگاه مااست که شايد با بيان کردن ميخواهيم از بارش کم کنيم .

Panda

من که دائم بهت می گم برو باشگاه بدنسازی قوی شی که بتونی اين بار ها رو تحمل کنی خدايی نکرده ميت نشی...!!! D:

Liar

شايدم فقط حرفشو ميزنن و هيچ بار سنگينيو احساس نکردن.

MediaCenter

خيلی وبلاگ قشنگی داری . من وبلاگ دارم ولی اگر داشتم حتما بهت لينک می دادم. اميدوارم که موفق باشی

Mohammad

زنده بودن و مرده بودن فقط از جنبه جسمی اون نيست.