...

سلام
سالها این صفحه وبلاگ شاهد غم تنهایی‌ام بود و شما خواننده آن بودید...
خوشحالم که باید در اینجا برایتان بنویسم و فریاد بزنم که این غم به پایان رسید و تنهایی‌ام با مروارید نازنینی پر گردید و من عاقبت شکار غزالی آسمانی گردیدم...
شما که سالها همراه و همدم من بودید،حقتان بود که بدانید...
خوشحالم... 


/ 0 نظر / 9 بازدید