حرف ۴۵۴

سيگارم خاکستر می‌شود؛آتش عشق هرگز...
پ.ن: با سيگار بعدی موافقی؟

/ 20 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صدف

وقتی داره خاکستر می شه، نه. دلم می خواد تا آخرين لحظه بکشمش. بعد که تموم شد،موافقم.

اوهام

بايد کشيد آتيشو می گم بايد به آتيش کشيد و بعد سوخت! مثل يه سيگار بی دليل تا برای ديگری دود شدن !

موج برف

سلام مرسی سر می زنی قشنگ بود مثل هميشه ولی سيگار خوب نيست تا آب کردم که وقت کردی سر بزن

چله نشين

کار بد نکن . سيگار چيه؟

mariam

با سيگار موافقم ! ولی با آتيش سرش بازی کردن بيشتر حال ميده خاکستر ميشه روی انگشتت و جالبه که خاکسترش سرده مثل تن مرده ! ... همه چيز تا لحظه ای که جاری هست و وجود داره گرمه بعدش محکوم به زواله

موافق موافقم