شعری از خودم!

من به چشم خودم دیدم که تو آمدی!
من به چشم خودم دیدم که با محبت به من خندیدی!
من به چشم خودم دیدم که خورشید زندگی به من لبخند زد.
و با چشم وجودم دیدم که ناگهان چراغ اتاق زندگیم خاموش شد!17.gif23.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید