حرف ۲۵۳

از زمانه دلگيرم٬از زمانه نامرد٬از محيط نامرد...دلگيرم...که لحظه‌ای آرامش برايم نمی‌گذارد...دارم به اين دلگيری‌ها عادت می‌کنم!15.gif

/ 4 نظر / 4 بازدید
سيدتقي

بعد از اين عادت کن که به هيچ چيزی عادت نکنی!

leila

کسی رو می شناسی دلگير نباشه؟

yaloosh

نبايد بهش عادت کرد...سعی کن دورش کنی...

Virus

عادت کردن به دلگيری .................. عجب عادتی شده برای ما تو اين دوره زمونه