ياشاسين حسين رضازاده!

اي وطن اي مادر تاريخساز                   اي مرا بر خاك تو روي نياز <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اي كوير تو بهشت جان من                   عشق جاويدان من ايران من

اي ز تو هستي گرفته ريشه ام               نيست جز انديشه ات انديشه ام

آرشي داري به تير انداختن                    دست بهرامي به شير انداختن

كاوۀ آهنگري ضحاك كش                    خود كه دشمن افكني ناكار كش

رخشي و رستم بر او پا در ركاب            تا نبيند دشمنت هرگز به خواب

مرزداران دليرت جان به كف                 سرفرازان سپاهت صف به صف

خون به دل كردند دشت و نهر را             باز گرداندند خرمشهر را

اي وطن اي مادر ايران من                   مادر اجداد و فرزندان من

خانه من بانه من توس من                      هر وجب از خاك تو ناموس من

اي دريغ از تو كه ويران بينمت               بيشه را خالي ز شيران بينمت

خاك تو گر نيست جان من مباد              زنده در اين بوم و بر يك تن مباد

وقتی وزنه آخر رو بلند کرد تمام موهای تنم سيخ شد٬ بی اختيار اشکم در اومد...واقعا عجب کاری کرد اين پسر...بزن قدش حسين جان10.gif07.gif

/ 6 نظر / 29 بازدید
Panda

دمش گرم...!!! x:

بابالنگ دراز

منم کلی حال کردم ... اما اعصابم خورد شد ... خاک بر سر بقيه ... راستی مطمئنی فقط موهای تنت سيخ شد؟

مهرداد

سلام......خيلی لذت بخش بود کارش........باقی! چه کشتی فرنگی و چه باقی ورزشا که حسابی ابروی ايران رو بردن....اما رضا زاده ابروداری کرد.....................اپديت کردم دوست من.....بيای خوشحالم ميکنی.

yaloosh

بله.ما هم مثل شما گريه کرديم..........

banoo

سلام.تبريک ميگم به همه... شاهکار کرد اين تپلی... راستی. اپديت کردم...فقط بخاطر تو!:d

banoo

روزت هم مبارک بود و باشد....;d