حرف ۲۵۵

در زندگی نوستالژياهايی هست که ذهن را آهسته آهسته٬می‌تراشد٬می‌تراشد٬می‌تراشد و با خود می‌برد...آری آدمی اسير اين نوستالژياهاست!15.gif

/ 7 نظر / 4 بازدید
Panda

مال ما رو که همش رو درجا برده...!!!

amir

حالا اينا کی هستن

سيدتقی

تو اين يه سطر هم که کلی پارادوکس نوشتی!

leila

آخ که جاهايی که تازه تراشيده شده مثل قلبم بد جوری می سوزه