حرف 1002

ستاره دنباله‌دار را خاموش می‌کنم...با شب من هیچ‌کس نیست...حتی تو...

 

/ 7 نظر / 28 بازدید
بانوی شیشه ای

[گل] ... شب آرام و بیصدا در تشویش کوچه ها سرگردانم... با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانم... نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کردم... تا در انتهای شب نقش روشن تو را پیدا کردم...

دلارام

دیگه هیچ کسی با شب کس دیگه ای نیست

غریب آشنا

شب و تاریکی و تنهایی و حیرانی... آنچه بر عظمت آسمان شب می افزاید پهنای ظلمت آن نیست ستاره ی کوچکی است که در گوشه ای سو سو می کند و فریاد می کشد وسعت سنگینی سکوت شب را ... پس هرچه و هرکه را می خواهی ازآسمان شب بگیر ... اما ستاره ی کوچک را نه... که اگر بگیری ... عظمت را از شب گرفته ای و حیرانی را ازما... ستاره را از شب دریغ مدار... بگذار شب بماند و تاریکی و تنهایی و حیرانی...

s.r

در نیمه شب از بغض شکستن چه سود؟ بی نور تو تا صبح نشستن چه سود؟ وقتی که برای عشق، پایانی نیست از کوکب و ازشمع گسستن چه سود؟ از S.r

talkative TUL

دکترجان ، منظورتون ازستاره ، ستاره خانومه که هرازگاهی آف میذاره یا هالی رو میگین ؟ اگرستاره خانومه که خود دانید چه کنید اما اگر منظورتون ستاره ی هالی ست، خواهشا خاموشش نکنید .بعد هفتاد واندی سال ،یه جماعت با کلی دفتر ودستک وخدم وحشم ، دلشونو خوش کردن اونو رصد کنن .حالا شما بانصف خط بخواین خاموشش کنین نمی شه که ...این دفعه هم تحمل کنید وصبوری ، مشل حل میشه ها....

talkative TUL

مشکل ...ببخشید اشتباه تایپی این حقیرو....دکمه های لمسی موبایل و انگشتای بی مهارت من، ازاین بیشترنمی شه...