حرف ۱۰۲

پيشنهاد بدين٬اين دفعه خواب چه چيزی رو ببينم و براتون تعريف کنم؟(اين يعنی اوج دموکراسی09.gif!)

/ 4 نظر / 4 بازدید
پدر(نم نم)

اول اينکه من قبلا گفته بودم که دموکراسی رو قبول ندارم..دوم اينکه مورچه هم تمام شد.....اميدوارم از هر چيزی خوبيهاش رو ياد بگيريم و تو زندگی مون بکار ببريمش....بوس بوس بوس!

گلناز

يه خواب شيرين که وقتی از خواب پاشدی تا چن ساعت با فکرش يه لبخند بزنی...

کودک 18 ساله

مثل گم شدن توی يه دشت بزرگ و پر گل با کلی پروانه و ديو مهربون...