ما چه هستيم؟

ما چه هستیم؟
عجب بی پا و دستیم
چه شد مخمور و مستیم؟
همه عاجز کش و دشمن پرستیم
زنادانی و غفلت زیردستیم
به رغم دوست با دشمن نشستیم
ما چه هستیم؟
عجب بی پا و دستیم
چه شد مخمور و مستیم؟
همه عاجز کش و دشمن پرستیم
زنادانی و غفلت زیردستیم
به رغم دوست با دشمن نشستیم
ما خرابیم چو صفر اندر حسابیم
چو صید اندر طنابیم
ما خرابیم چو صفر اندر حسابیم
چو صید اندر طنابیم
جهان را برده آب و ما به خوابیم
شد عالم غرق خون مست شرابیم
شرابیم.مست شرابیم
ما چه هستيم؟06.gif
((حبيب)) فعلا23.gif

/ 4 نظر / 136 بازدید
الیاس

خیلی زیبا بود دوستم[گل]

رويا

خيلي شعر زيبا و پر معني بود. تشكر[گل]

مژده

[گل]