حرف ۳۵۵

چقدر فاصله و مرز خنده و گريه کودک کم است...01.gif

/ 25 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صبوح

چه زود رسيدی به ۳۵۵

nazanin

گریه منم این طوریه ، امروز به فاصله ۶-۵ دقیقه گریه کردم و خندیدم!پدر،خوشحالم که کودک درون من هنوز زنده است

amir

سلام خدا رحم کرده بخش اعصاب وروان نيسی

سیما

آمدیم ...نبودید..!!!

pgh

دلا یاران سه قسمن ار بدانی/ زبانی اندو نانی اندو جانی به نانی نان بده از در برانش/ محبت کن به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگهدار به جانش جان بده گر می توانی

Hasti

از بس دنيا رو ساده می بينن ، مثه ما گره نمی زنن همه چيو که!