می خوام لوس شم!

تا حالا شده که دوست داشته باشین خودتونو لوس کنین؟شده که بخواین ناز کنین و دیگران نازتونو بکشند؟یادش بخیر بچه که بودیم همیشه خودمونو لوس می کردیم ناز می کردیم و نازمون خریدار داشت وای!
دلم تنگه برای گریه کردن کجاست مادر کجاست گهواره من؟
البته من هیچ وقت تو گهواره نبودم!09.gifولی از این زمونه از این مشکلات از این سختیها از این اعصاب خوردیها از این بزرگ شدن و روی پای خود وایستادنها از این بار مسوولیت بر دوش گرفتنها خسته شدم.15.gif
از روزگار دلم گرفته/از این تکرار دلم گرفته/دلم می خواد گریه کنم/بارون ببار دلم گرفته/دلم می خواد گریه کنم گریه کنم گریه کنم17.gif
می خوام یکی باشه که سرم رو تو بغلش بذارم.خودم رو واسش لوس کنم.مثل بچگیها حرفام رو براش بزنم(چه منطقی چه غیر منطقی)ناز کنم براش اونم نازم رو بخره.(بچه شده ام)من مامانم رو می خوام!
می خوام برم به خونه به جایی که صفا هست/تو گوشه و کنارش یه عالمه وفا هست
توی نگاه مادر یه عالمه دعا هست/اگه تنها بمونیم یه دنیا تکیه گاه است

/ 1 نظر / 6 بازدید
Panda

به قوله يه خواننده وقتی که بارون می باره تو رو ياده من مياره!!!